รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ชื่อเคมี

ปริมาณ

UN-Class

CAS. No.

โซเดียมไฮดรอกไซด์/โซดาไฟ

Sodium Hydroxide (NaOH)

50% Caustic

32% Caustic

UN-1824        

1310-73-2        

กรดเกลือ

Hydrochloric Acid (HCL)

35% Hydrochloric Acid

UN-1789

7647-01-0

คลอรีนเหลว

99.5% Liquid Chlorine (CL2)

99.5% Liquid Chlorine

UN-1017

7782-50-5

โซเดียมไฮโปคลอไรต์

Sodium Hypochlorite (NaOCL)

10.5% Sodium Hypochlorite

UN-1792

7681-52-9